เครือข่ายเยาวชนนักศึกษาจากชมรมพุทธศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายสายธาร สอนธรรม นำเยาวชนพ้นภัยยาเสพติด

  
     เครือข่ายเยาวชนนักศึกษาจากชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ ลงพื้น จัดกิจกรรมค่ายสายธาร สอนธรรม นำเยาวชนพ้นภัยยาเสพติด ถือเป็นการนำอาสาสมัครไปร่วมทำกิจกรรมเชิงอาสาเพื่อสังคม
เครือข่ายเยาวชนนักศึกษาจากชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ ได้ลงพื้นทำกิจกรรมกับเยาวชนเเละชุมชนวัดสบลืน ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ภายใต้กิจกรรมค่ายสายธาร สอนธรรม นำเยาวชนพ้นภัยยาเสพติด โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาในชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ เเละเป็นการนำอาสาสมัครไปร่วมทำกิจกรรมเชิงอาสาเพื่อสังคม
นายณัฐภูมิ เทพหินลัพ ประธานชมรมพุทธศาสตร์ ได้กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมค่ายเเกนนำชมรมได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กเเละเยาวชนในพื้นที่ชุมชนวัดสบลืน เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์เเละสารเสพติด โดยได้รับการสนับสนุนสื่อรณรงค์จาก ปปส.ภาค 5 เเละมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึงโทษภัยของสารเสพติดเเต่ละชนิด เเละผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการนำโปสเตอร์รณรงค์ในโครงการไปติดในจุดต่างๆ ในหมู่บ้าน ซึ่งจากการทำกิจกรรมยังพบอีกว่าเยาวชนในชุมชนหลายคนยังเข้าไปสู่วงจรการใช้สารเสพติดเเละการค้ายาเสพติด ซึ่งการณรงค์ดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้เท่าทันปัญหา นอกจากนี้ ได้มีการลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์ในการร่วมกับเจ้าหน้าที่ในชุมชนในการจัดการไฟป่า ซึ่งเป็นต้นเหตุปัญหาหมอกควันเเละสภาวะเรือนกระจกในปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจริงให้กับอาสาสมัคร ไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์ในการดับไฟป่า รวมไปถึงการสร้างเเนวกันไฟ เเละสิ่งที่ชมรมพุทธศาสตร์ไม่ลืมที่จะปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้งคือการจัดกิจกรรมสนทนาธรรมร่วมกับพระคุณเจ้า เพื่อเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเเละการนำไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน
 
16 มีนาคม 2557 , 14:27 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่