จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการเบิกจ่ายค่าชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการเบิกจ่ายค่าชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร (คพจ.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลให้ดำเนินการแทรกแซงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เชื่อมโยงผ่านผู้รวบรวมในพื้นที่ โดยให้ผู้รวบรวมรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดความชื้น ร้อยละ 14.5 กิโลกรัมละ 9 บาท (ความชื้น 30 % กก.ละ 7 บาท) จากเกษตรกรตามใบรับรองเกษตรกรรายละไม่เกิน 25 ตัน และชดเชยค่าขนส่ง กิโลกรัมละ 0.50 บาท ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรโควตา กว่า 101,000 ตัน ขณะนี้ส่วนกลางได้โอนเงินมาให้แล้วกว่า 151 ล้านบาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วแบ่งเป็น 6 งวด เป็นเงินกว่า 47 ล้านบาท น้ำหนักกว่า 31,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 31 ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบเอกสาร รวมยอดที่จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการแทรกแซงกว่า 95,000 ตัน วงเงิน กว่า 143 ล้านบาท สาเหตุที่มีการเบิกจ่ายล่าช้า เพราะความไม่สมบูรณ์ของเอกสารในการขอรับเงินชดเชย คณะทำงานตรวจสอบเอกสารจึงจำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้คำแนะนำตามแนวทางของจังหวัด และให้ผู้รวบรวมยื่นแบบรับรองตนเอง เพื่อรับรองเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ จะทำให้มีการเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น คาดว่าภายในเดือนมีนาคมนี้ จะสามารถเบิกจ่ายค่าบริหารจัดการได้เกือบครบ ทั้งนี้ จังหวัดได้กำหนดแนวทางให้ใช้แบบรับรองตนเอง จะทำให้สามารถเบิกจ่ายเงินให้ผู้รวบรวม เพื่อนำไปจ่ายให้เกษตรกรได้เร็วขึ้น แต่มีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายชดเชยค่าขนส่ง ซึ่งจังหวัดได้ขอขยายระยะเวลาปิดโครงการออกไปถึงสิ้นเดือนเมษายน 2557
 
16 มีนาคม 2557 , 14:30 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่