องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดเวทีปรึกษาหารือการศึกษาเชียงใหม่

  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดเวทีปรึกษาหารือการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อความร่วมมือและความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อเด็กเชียงใหม่อย่างแท้จริง
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่จัดการศึกษาและดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ภาพรวมการศึกษาของไทยคุณภาพด้อยกว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนบางประเทศ จึงจำเป็นต้องเร่งรัดการพัฒนาโดยเร็ว ขณะนี้ มีเด็กในจังหวัดเชียงใหม่ 350,000 คน เรียนอยู่ในสถานศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 1,200 แห่ง อยู่ภายใต้การบริหารจากหน่วยงานต้นสังกัดจากส่วนกลาง 17 สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงกำหนดจัดเสวนาปัญหาทางออกการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือและเอกภาพในการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อเด็กเชียงใหม่อย่างแท้จริง โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเชิญผู้บริหารการศึกษาที่รับผิดชอบการศึกษาทุกสังกัด ผู้บริหารหน่วยงานองค์กรของรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน ร่วมรับฟังความคิดเห็นหาข้อสรุปไปขับเคลื่อนการศึกษาเชียงใหม่ให้เป็นรูปธรรมโดยยึดพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวตั้ง เป็นการปฏิรูปการศึกษาโดยคนเชียงใหม่อย่างแท้จริง
 
16 มีนาคม 2557 , 14:34 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่