เกือบทุกจังหวัดในภาคเหนือ ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าเกินมาตรฐาน

  
     เกือบทุกจังหวัดในภาคเหนือ ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าเกินมาตรฐาน จังหวัดเชียงใหม่สูงที่สุดที่ 160 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 25 - 160 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดี ถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองลดลงกว่าวันก่อนหน้าเกือบทุกสถานี เด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก ประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามข้อแนะนำจากภาคราชการ หากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์
สำหรับค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกือบทุกจังหวัดในภาคเหนือมีค่าเกินมาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย ค่า PM10 เท่ากับ 127 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ค่า PM10 เท่ากับ 160 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จังหวัดลำปาง ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปางและจังหวัดน่าน ที่สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ค่า PM10 เท่ากันที่ 122 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จังหวัดแพร่ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ ค่า PM10 เท่ากับ 126 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ก็เมตร จังหวัดพะเยา ที่อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา ค่า PM10 เท่ากับ 130 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และจังหวัดตาก ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สอดโดยรถโมบาย ค่า PM10 เท่ากับ 145 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนอีก 2 จังหวัด คือ จังหวัดลำพูน และแม่ฮ่องสอน เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ ไม่สามารถรายงานค่า PM10 ได้
 
17 มีนาคม 2557 , 14:29 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่