เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 8

  
     เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชวนพุทธศาสนิกชน น้อมใจร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 8 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายนนี้
ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และผู้สนใจเข้าร่วมฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 4 คืน 5 วัน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2557 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
สำหรับการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่จัดขึ้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 8 โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์จากสายคุณแม่ ดร.สิริ กริณชัย ในการเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ฝึกปฏิบัติ ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากที่อื่นอยู่บ้าง เนื่องจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติอย่างเต็มที่ เช่น ที่พัก อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง และการจัดปฏิบัติในสถานที่ที่เย็นสบายด้วยเครื่องปรับอากาศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้ผู้ปฏิบัติได้ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่และสามารถร่วมฝึกได้ตลอดการจัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ที่ฝึกปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกได้มีกำลังใจในการฝึกปฏิบัติธรรมในครั้งต่อไป ซึ่งผู้ปฏิบัติสามารถเลือกรับศีล 5 หรือศีล 8 ได้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 9020 หรือ 0 5399 9000 ต่อ 1074
 
17 มีนาคม 2557 , 14:39 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่