การประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ ครั้งที่ 9

  
     คณะทำงานการจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ จัดประชุม เรื่อง การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ ครั้งที่ 9 เพื่อรวบรวมเอกสารบันทึกเหตุการณ์สำคัญ บุคคล และเรื่องราวอันเป็นประโยชน์ที่มีอยู่ในชาติ ขึ้นทะเบียนไว้เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ในระดับสากล
คณะทำงานการจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก ในที่ประชุมสามัญประจำปี 2515 ยูเนสโกได้กำหนดให้มีแผนงานความทรงจำแห่งโลก Memory of The World Programme ขึ้น เพื่อรวบรวมเอกสารบันทึกเหตุการณ์สำคัญ บุคคล และเรื่องราวอันเป็นประโยชน์ที่มีอยู่ในประเทศสมาชิก ขึ้นทะเบียนไว้เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ในระดับสากล ทะเบียนนี้เรียกว่า Register of Memory of The World ประเทศสมาชิกที่มีเอกสารมรดกความทรงจำ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์กำหนด สามารถเสนอเอกสารให้ยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกโลก
ดร.หม่อมราชวงศ์ รุจยา อาภากร ประธานคณะทำงานการจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทย ได้ศึกษาและคัดเลือกเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทย นำเสนอยูเนสโก และได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลก ได้แก่ ศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เอกสารการปฏิรูปราชการแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างปี พ.ศ. 2411-2453
การประชุมดังกล่าว เริ่มขึ้นเมื่อปี 2552 จัดไปแล้ว 8 ครั้ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ลำปาง นครสวรรค์ ลำพูน เพชรบุรี อุบลราชธานี ภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่ จัดเป็นครั้งที่ 9
 
17 มีนาคม 2557 , 14:50 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่