ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือน ระวังพายุฤดูร้อนและลูกเห็บตกในภาคเหนือช่วงนี้

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือน ระวังพายุฤดูร้อนและลูกเห็บตกในภาคเหนือช่วงระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคมนี้
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ไว้ว่า ช่วงวันที่ 17-19 มีนาคม 2557 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนขึ้นกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน หลังจากนั้น ในช่วงวันที่ 20-23 มีนาคม บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน กับประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกจะเคลื่อนผ่านเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบต่อไป ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงไว้ด้วย ส่วนเกษตรกร ระยะนี้ ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด ซึ่งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง ช่วงวันที่ 21 - 23 มีนาคม จะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชก แรงและลูกเห็บตกได้บางพื้นเกษตรกรควรป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และผูกยึดหรือค้ำยันกิ่งลำต้นของพืชที่รับน้ำหนักมาก ให้แข็งแรง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้ง กลางเดือนมีนาคมถึงเมษายน หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนจะปกคลุมภาคเหนือ ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้ กลางวันมีอากาศแห้ง อบอ้าว ร้อนและร้อนจัดได้บางวัน กับมีฟ้าหลัว หรือหมอกแดด เกือบตลอดวัน เกิดพายุฤดูร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บได้บางแห่ง เป็นครั้งคราวในระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุม ซึ่งบรรเทาความร้อนและชะล้างฝุ่นละอองลงมาได้บ้าง ฤดูร้อนปีนี้จะร้อนใกล้เคียงปีที่แล้ว และมีอุณหภูมิสูงสุดสูงกว่าค่าเฉลี่ย ขณะที่ปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและใกล้เคียงปีที่แล้ว ฤดูร้อนปีนี้จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2557 และเข้าสู่ฤดูฝนต่อไป อย่างไรก็ดีฝนที่ตกลงมาในปีนี้อาจไม่พอเพียงกับการอุปโภค บริโภค และการใช้น้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยแล้งซ้ำซากและอยู่นอกเขตชลประทาน อัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน อากาศร้อนและแห้ง จะเอื้ออำนวยต่อการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนไฟป่าได้ง่าย พายุไซโคลน ในทะเลอันดามัน ช่วงปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม อาจเคลื่อนตัวเข้าใกล้ด้านตะวันตกของภาค ทำให้มีฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่มได้ จึงควรเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ วางแผนป้องกัน และระวังภัยธรรมชาติ ซึ่งจะทำความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง และพืชผลทางการเกษตร ในช่วงฤดูร้อนปี 2556 และติดตามสภาพอย่างใกล้ชิด
 
17 มีนาคม 2557 , 15:21 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่