จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาป่า ตั้งรางวัลนำจับ รายละ 5,000 บาท

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาป่า ตั้งรางวัลนำจับ รายละ 5,000 บาท ขณะที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศยังเกินมาตรฐานต่อเนื่อง
นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10) เกินค่ามาตรฐานมาหลายวัน สูงที่สุดอยู่ที่ 160 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา พบจุดความร้อนสะสมเกือบ 1,000 จุด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงต้องเร่งใช้มาตรการทางกฎหมาย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการปัญหา คือ ผู้พบเห็นผู้จุดไฟเผาป่า สามารถแจ้งเบาะแสมาทางจังหวัด หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2725-6 โดยผู้แจ้งเบาแสจะได้รับรางวัลนำจับรายละ 5,000 บาท
นอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้ว มาตรการสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ การปรับแผนการดำเนินการเข้าระงับเหตุ เข้าไปในสถานการณ์รุนแรง ให้ผู้นำชุมชน เพิ่มความถี่การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ให้สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประสานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แจ้งประชาชนให้งดการเผา ซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้ยังใช้อยู่อย่างต่อเนื่องในห้วง 80 วันแห่งการเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันและไฟป่า ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 21 เมษายน 2557
 
18 มีนาคม 2557 , 14:23 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-วชิรวิทย์ สวท. เชียงใหม่