สำนักงานชลประทานที่ 1 สรุปสถานการณ์น้ำของจังหวัดเชียงใหม่

  
     สำนักงานชลประทานที่ 1 สรุปสถานการณ์น้ำของจังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำปัจจุบันมีมากกว่าปี 2556 ร้อยละ 22 ยังไม่พบรายงานพื้นที่ประสบภัยแล้งในเขตชลประทาน
นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์น้ำของจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ปี 2556 จังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณฝนสะสมโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าปกติ ส่วนสถานการณ์น้ำท่าในแม่น้ำปิงและลำน้ำสาขา ปี 2556/57 คาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ปริมาณน้ำท่าสะสมในแม่น้ำปิงที่สถานี P.1 สะพานนวรัฐ พบว่า ปริมาณน้ำท่าสะสมตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 ถึงเดือนมกราคม 2557 เท่ากับ 960 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ร้อยละ 44 สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำปัจจุบันเปรียบเทียบกับปี 2556 ในช่วงเวลาเดียวกัน มีปริมาณมากกว่า 63 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ มากกว่าปี 2556 ร้อยละ 22 จนถึงขณะนี้ ยังไม่พบรายงานพื้นที่ประสบภัยแล้งในเขตชลประทาน อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า สำหรับการใช้เครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล้ง ผลสะสมจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนเครื่องที่ใช้งาน 55 เครื่อง ปริมาณน้ำที่สูบสะสมกว่า 3,068,000 ลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 27,000 ไร่
 
18 มีนาคม 2557 , 17:18 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-วชิรวิทย์ สวท. เชียงใหม่