กระทรวงพลังงาน เตรียมมาตรการรับมือช่วงแหล่งผลิตก๊าซบงกชหยุดผลิตก๊าซธรรมชาติเพื่อซ่อมบำรุง

  
     กระทรวงพลังงาน เตรียมมาตรการรับมือช่วงแหล่งผลิตก๊าซบงกชหยุดผลิตก๊าซธรรมชาติเพื่อซ่อมบำรุง เพื่อลดความต้องการไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้กำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศเพิ่มขึ้น
กระทรวงพลังงาน เตรียมความพร้อมรับมือการบริหารจัดการพลังงาน ในช่วงแหล่งผลิตก๊าซบงกช ได้มีการหยุดผลิตก๊าซธรรมชาติเพื่อซ่อมบำรุง ระหว่างวันที่ 10-27 เมษายน 2557 และแหล่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วมระหว่างไทยและมาเลเซีย(เจดีเอ) ที่จะปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2557 โดยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ได้ปรับแผนตรวจสอบและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าภาคใต้ รวมถึงไม่ให้มีการหยุดบำรุงรักษาช่วงที่แหล่งเจดีเอปิดซ่อม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ ปตท. ก็ได้เตรียมความพร้อมในการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและขอความร่วมมือจากภาคประชาชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อลดความต้องการไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลให้กำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศเพิ่มขึ้น
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานราชการให้ลดใช้พลังงานไฟฟ้า ในช่วงวันที่ 10-27 เมษายน 2557 และวันที่ 13 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2557 ตามมาตรการประหยัดพลังงานของกระทรวงพลังงาน ได้แก่ มาตรการ 3 ป. คือ ปิด(ไฟ) ปรับ(แอร์) ปลด(ปลั๊ก) ในวันที่มีการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ ช่วงเวลา 14.00-15.00 น. ซึ่งเป็นชั่วโมงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดของวัน เพื่อลดภาระการใช้ไฟฟ้าของประเทศ ส่วนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 26 องศาเซลเซียส ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนทุกเครื่อง ควรล้างก่อนเหตุการณ์หยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ และปิดเครื่องปรับอากาศ ระหว่าง 14.00-15.00 น. ซึ่งเป็นชั่วโมงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดของวัน ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง ควรทำความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงเพื่อให้แสงสว่างมีประสิทธิภาพ เปิด-ปิด ไฟฟ้า แสงสว่างเท่าที่จำเป็น ถอดหลอดไฟฟ้าและแสงสว่างในบางจุดที่ไม่จำเป็น หรือ บริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินความจำเป็น ด้านอุปกรณ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ ปิดเครื่องมือเมื่อไม่มีการใช้งาน ภายใน 30 นาที ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์พักจอภาพอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน 15 นาที ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่งานและถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ จอภาพ และเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) ออกด้วย หากใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Laptop) ให้ชาร์จไฟฟ้าให้เต็มในช่วงพักเที่ยงและถอดปลั๊กเพื่อใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ในช่วงเวลา 14.00-15.00 น. ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องปริ้นท์เตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องทำน้ำร้อน ให้ปิดอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานและถอดปลั๊กออกด้วย ด้านระบบน้ำประปา ตรวจสอบก๊อกน้ำและวาล์วน้ำ ซ่อมแซ่มจุดที่เกิดการรั่วไหล เพื่อลดการทำงานของเครื่องปั๊มน้ำโดยไม่จำเป็น การแต่งกาย งดการใส่สูทเข้าร่วมประชุม โดยให้แต่งกายใส่เชิ้ตแขนสั้นสุภาพแทนการใส่สูท
 
18 มีนาคม 2557 , 17:33 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่