นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโรงแรมต่าง ๆ พูดคุยเพื่อเตรียมพร้อมด้านการท่องเที่ยว

  
    นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโรงแรมต่าง ๆ พูดคุยเพื่อเตรียมพร้อมด้านการท่องเที่ยว ล่าสุดเทศบาลนครเชียงใหม่จัดทำคู่มือการปฏิบัติตนให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นภาษาต่าง ๆ
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการท่องเที่ยว และแถลงนโยบายเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งนี้หลังจากที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวออกไปอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ก่อให้เกิดกระแสต่อต้าน จึงต้องย้อนกลับมาถามว่า ระหว่างมีนักท่องเที่ยวกับไม่มีนักท่องเที่ยวจะเลือกแบบไหน คำตอบคือเชียงใหม่ยังต้องการนักท่องเที่ยว ดังนั้นต้องหาทางออกร่วมกัน เมื่อก่อนมีนักท่องเที่ยวชาติตะวันตกมากระทำการไม่เหมาะสม กอดจูบกันในที่สาธารณะ นุ่งสั้นเข้าสถานที่สำคัญทางศาสนา ก็มีการให้ข้อมูล ปัจจุบันก็ไม่มีปัญหา ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่สร้างปัญหาเป็นส่วนน้อยเท่านั้น ต้องให้ความรู้เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความประทับใจระหว่างกัน โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดทำแผ่นพับเอกสารแจกฟรีเป็นภาษาต่าง ๆ แจกนักท่องเที่ยว เพื่อการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่ออยู่เมืองไทย ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ นำไปติดไว้ที่โรงแรมที่พัก เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของนักท่องเที่ยวด้วย ขณะที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ทั้งถนนหนทาง สถานที่ต่าง ๆ เป็นทั้งภาษาไทย จีน อังกฤษ และภาษาอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวด้วย
ขณะที่นายภูนัช ธนาเหล่าพานิชย์ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือกล่าวว่า การที่เทศบาลนครเชียงใหม่จัดทำเอกสารดังกล่าวนับว่าเป็นการดี เป็นการปรับตัวเข้าหานักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาเชียงใหม่จำนวนมากในขณะนี้ เนื่องจากประเพณี วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตที่แตกต่าง แต่นักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็สร้างรายได้เข้าจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก โดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวยินดีให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา เพื่อสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้จังหวัดเชียงใหม่ให้สะพัดยิ่งขึ้น
 
19 มีนาคม 2557 , 15:05 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่