นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้ายื่นหนังสือเรียนเชิญกงสุลประเทศต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนประชาชนของประเทศนั้น ๆ มาเที่ยวสงกรานต์เชียงใหม่

  
    นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้ายื่นหนังสือเรียนเชิญกงสุลประเทศต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนประชาชนของประเทศนั้น ๆ มาเที่ยวสงกรานต์เชียงใหม่ เอกลักษณ์ประเพณีล้านนา ซึ่งปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะ เข้ายื่นหนังสือถึงกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กงสุลจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ และกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญชวนให้มาเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ล้านนาที่เชียงใหม่หรืองานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ประจำปี 2557 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน เป็นเอกลักษณ์ประเพณีล้านนา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยขอใช้ช่องทางนี้เชิญชวนนักท่องเที่ยวประเทศเหล่านั้นเข้ามาท่องเที่ยวสงกรานต์เชียงใหม่ในปีนี้ ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมทั้งกิจกรรม และปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งการทำความสะอาดน้ำในคูเมืองให้เหมาะแก่การเล่นสงกรานต์ ซึ่งจะสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ทั้งการเล่นน้ำสงกรานต์ที่สนุกสนาน ขบวนสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญประจำวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ขอให้มั่นใจเที่ยวสงกรานต์เชียงใหม่อย่างปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า แม้ว่าประเทศสิงคโปร์จะออกมาโปรโมทการจัดงานสงกรานต์ ก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆ กับเชียงใหม่ เนื่องจากสงกรานต์เชียงใหม่เป็นเอกลักษณ์ประเพณี สงกรานต์ล้านนาก็ต้องจัดที่เชียงใหม่และภาคเหนือ หากจัดที่อื่นก็ไม่ใช่ของแท้ เป็นแค่ของเลียนแบบเท่านั้น
 
19 มีนาคม 2557 , 15:09 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่