องค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ระดมบุคลากรและพาหนะฉีดพ่นฝอยละอองรอบเมืองเชียงใหม่เพื่อ ลดปัญหามลพิษหมอกควัน

  
    องค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ระดมบุคลากรและพาหนะฉีดพ่นฝอยละอองรอบเมืองเชียงใหม่เพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ ลดปัญหามลพิษหมอกควัน หลังค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินมาตรฐานหลายวัน
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมรณรงค์เพิ่มความชุ่มชื้นให้อากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้จากกรณีที่ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศมีค่าเกินมาตรฐานหลายวันติดต่อกัน และมีแนวโน้มจะคงตัวหรือสูงขึ้น เนื่องจากสภาวะอากาศที่เย็นก่อนหน้านี้และแห้งแล้งในปัจจุบัน องค์กรที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดกิจกรรมเพิ่มความชุ่มชื้น ลดผลกระทบจากหมอกควันที่เกิดจากการเผา โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทหาร ตำรวจ นำกำลังบุคลากรพร้อมอุปกรณ์ พาหนะ รถฉีดพ่นฝอยละออง ออกทำการฉีดพ่นฝอยละอองเพิ่มความชื้นในอากาศ ชะล้างฝุ่นละอองในอากาศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสถานการณ์ในขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่ถือว่าวิกฤติ ยังสามารถจัดการปัญหาได้ ขอให้นักท่องเที่ยวอย่าได้ตระหนก ประกอบกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าจะมีฝนตกในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งก็จะชะล้างฝุ่นละอองในอากาศ สถานการณ์ก็จะคลี่คลายในที่สุด ขณะเดียวกันองค์กรที่เกี่ยวข้องได้หารือวางมาตรการดูแลแก้ปัญหาให้ประชาชน ยืนยันสถานการณ์หมอกควันจะหายทันเทศกาลสงกรานต์อย่างแน่นอน
ส่วนกรณีที่มีสื่อหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเผยแพร่ข่าวการเสียชีวิตของชายคนหนึ่งโดยระบุว่ามาจากมลพิษหมอกควันนั้น เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าชายคนดังกล่าวมีโรคประจำตัว ทั้งความดัน โรคปอด โรคไต และโรคหัวใจ แพทย์สันนิษฐานว่าเสียชีวิตเพราะหัวใจหยุดเต้น ไม่ใช่เพราะมลพิษหมอกควันแต่อย่างใด
 
19 มีนาคม 2557 , 15:30 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่