ปัญหามลพิษหมอกควันยังไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางมาของนักท่องเที่ยวมากนัก ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา

  
    นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ระบุ ปัญหามลพิษหมอกควันยังไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางมาของนักท่องเที่ยวมากนัก ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา
นายสวรรค์ แคว้นไทสง นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงปัญหามลพิษหมอกควันในขณะนี้ว่า ส่งผลกระทบกับการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวบ้าง มีการยกเลิกการเดินทางบ้าง แต่ไม่มากนัก เนื่องจากเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวอาจจะมีความกังวล โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพมาก ทั้งนี้หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรณรงค์ และเอาจริงกับการแก้ปัญหา มีการระดมเครือข่ายอาสาสมัคร ร่วมแจ้งเบาะแส ทั้งนี้อยากเห็นจังหวัดทำ 3 อย่างคือ Plan คือวางแผนและมาตรการแก้ปัญหา ,Do คือลงมือทำ และ See คือลงพื้นที่รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข โดยตั้งศูนย์จังหวัด อำเภอและเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันหมอกควัน บูรณาการ เป็นจังหวัด และกลุ่มจังหวัด เพื่อแก้ปัญหา ทั้งนี้เห็นว่าหากฝนยังไม่ตก และเกิดปัญหาระยะยาวจะส่งผลกระทบอย่างแน่นอน
นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่กล่าวในตอนท้ายว่า การนำเสนอข่าวตามความเป็นจริง ยังดีกว่าการปล่อยให้เกิดปัญหาแล้วปิดบัง หากแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน ควบคุมได้ นักท่องเที่ยวย่อมเข้าใจและเดินทางมาเหมือนเดิม เห็นควรใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ดีกว่าให้คาดการณ์กันไปเอง
 
19 มีนาคม 2557 , 16:40 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่