นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ ระบุสิงค์โปรจัดสงกรานต์ชนไทย ไม่กระทบกับสงกรานต์เชียงใหม่

  
    นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ ระบุสิงค์โปร์จัดสงกรานต์ชนไทย ไม่กระทบกับสงกรานต์เชียงใหม่ เพราะนักท่องเที่ยวย่อมต้องการสิ่งที่เป็นต้นแบบ ล่าสุดยอดจองห้องพักโรงแรมร้อยละ 80 คาดการณ์รายได้สะพัดช่วงดังกล่าวพันล้านบาท
นายภูนัช ธนาเหล่าพาณิชย์ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ กล่าวถึงกรณีที่ประเทศสิงค์โปร ประกาศเตรียมจัดงานสงกรานต์ที่ประเทศสิงค์โปร์ในระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน ซึ่งตรงกับงานประเพณีสงกรานต์ของชาวไทย และช่วงงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวเชียงใหม่ จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายว่าจะเป็นการดึงนักท่องเที่ยวและแย่งสัดส่วนการตลาดไปนั้น นายภูนัชกล่าวว่า ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเหตุผลเรื่องของปัญหาทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร ในส่วนของไทยนั้น มั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบ เนื่องจากการจัดงานประเพณีสงกรานต์ทั่วประเทศอยู่แล้ว ไม่เฉพาะที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวต่างต้องการความเป็นต้นแบบของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะงานปีใหม่เมืองหรือสงกรานต์ล้านนา เป็นเอกลักษณ์ประเพณีที่แตกต่างจากที่อื่น ยืนยันว่าปีนี้น่าจะคึกคักกว่าหลายปีที่ผ่านมา โดยสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นคือนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางมาในช่วงสงกรานต์มากกว่าเดิม 2 เท่าตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด ทั้งนี้มาจากอิทธิพลของภาพยนตร์ Lost in Thailand ที่มีฉากการเล่นน้ำสงกรานต์ที่เชียงใหม่ด้วย ที่เป็นแรงกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเล่นสงกรานต์เชียงใหม่ โดยพบว่ายอดจองห้องพักช่วงสงกรานต์ที่เชียงใหม่ขณะนี้ร้อยละ 80 จากจำนวนห้องทั้งหมด 4 หมื่นห้อง คาดการณ์รายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ที่จะถึงนี้ พันล้านบาท หรือเฉลี่ยวันละประมาณสองร้อยล้านบาท
สงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดกิจกรรมไว้รองรับมากมาย โดยปีนี้มีการเตรียมรับทัพนักท่องเที่ยวชาวจีนและต่างชาติที่วางแผนการเดินทางระยะยาว มีการติดตั้งป้ายตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ เป็นภาษาไทย จีน อังกฤษ เป็นต้น และมีการผลิตแพ่นพับถึงการปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยวเป็นภาษาต่าง ๆด้วย
 
20 มีนาคม 2557 , 12:22 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่