จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระหทัยธาตุและดัชนีธาตุมาประดิษฐานที่เชียงใหม่

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระหทัยธาตุและดัชนีธาตุมาประดิษฐานที่เชียงใหม่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ลานกิจกรรมน้ำพุ ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จากการที่คณะกรรมการโครงการพุทธานุภาพพระบรมสารีริกธาตุแห่งประเทศไทย ในสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้รับเมตตาธรรมจากพระมหาเถราจารย์ เจ้าอาวาสวัดปารมี เมืองย่างกุ้ง สหภาพเมียนม่าร์ ได้มอบพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระหทัยธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัญเชิญสู่อาณาจักรไทย และได้รับเมตตาธรรมจากพระธรรมาจารย์ชุนฟา เจ้าอาวาสวัดหยวนทง นครคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีนมอบพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระดัชนีธาตุ สมเด็จพระศากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าตามคติพระพุทธศาสนานิกายมหายาน อัญเชิญสู่ราชอาณาจักรไทย เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเสริมสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทย โดยได้จัดพิธีอัญเชิญสมโภชที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงไปแล้วเมื่อวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2557 ในการนี้คณะกรรมการได้อัญเชิญพระบรมธาตุสำคัญทั้งสองพระองค์มาสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดได้อนุเคราะห์สถานที่ประดิษฐานชั่วคราวที่บริเวณลานน้ำพุ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 20-26 มีนาคม 2557 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่และภาคเหนือได้สักการบูชา สำหรับผู้ที่ไปสักการะจะได้รับแจกพระบรมสารีริกธาตุสัณฐานทั่วไปให้กลับไปสักการะที่บ้านด้วย
 
20 มีนาคม 2557 , 15:10 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-วชิรวิทย์ สวท.เชียงใหม่