รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงงดออกกำลังกายกลางแจ้ง

  
     รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงงดออกกำลังกายกลางแจ้งระยะนี้ หลังพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินค่ามาตรฐานติดต่อกันสิบวันแล้ว
ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตน์รัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปริมานฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ หรือค่า PM10 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้ป่วยเรื้อรังโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคหลอดลม โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็ก วิธีลดอันตรายจากฝุ่นละอองคือ ช่วงนี้ขอให้งดการออกกำลังกายกลางแจ้ง เนื่องจากมีฝุ่นละอองมากกว่าและการออกกำลังกายกลางแจ้งทำให้ร่างกายสูดควันมากกว่าปกติ 10 เท่า หากจำเป็นต้องออกไปกลางแจ้งควรสวมหน้ากากอนามัย หากไม่มีให้หาผ้าชุบน้ำหมาดๆ ปิดจมูก กลุ่มเสี่ยง ควรเตรียมยาไว้ เพื่อป้องกันอาการกำเริบ หากเป็นมากกว่านี้ หรือประมาณ 200-250 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะส่งผลกระทบต่อทุกคนในพื้นที่
ล่าสุดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่จุดตรวจวัดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีค่า 131 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีค่า 139 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรติดต่อกันเป็นวันที่ 10 แล้ว
 
20 มีนาคม 2557 , 16:39 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-วชิรวิทย์ สวท.เชียงใหม่