เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดงาน “วันอาสาสมัครสาธารสุขแห่งชาติ” ประจำปี 2557

  
    เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดงาน “วันอาสาสมัครสาธารสุขแห่งชาติ” เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ในการอุทิศตน แก่สังคมมาตลอด 35 ปี
เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่และองค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนทำงานเพื่อสังคมในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสูปีที่ 35 โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่จาก 9 ตำบล จำนวน 1,397 คนร่วมงาน ซึ่ง อสม.นับเป็นผู้มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ ทำงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ รัฐบาลให้ความสำคัญกับ อสม.จึงได้ประกาศให้ทุกวันที่ 20 มีนาคมเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ถือเป็นวันแห่งศักดิ์ศรีเกียรติยศของผู้เสียสละ
นางอัจฉราวรรณ จันทร์เจนรบ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลแม่เหียะกล่าวว่า อสม.เป็นผู้มีจิตอาสาในการทำงาน เพื่อสุขอนามัยของคนในพื้นที่ งานดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นว่าสังคมให้ความสำคัญกับ อสม.ด้วย
สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การมอบโล่และเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม.ดีเด่น การประกวดตอบปัญหาสุขภาพ การจัดนิทรรศการเพื่อสุขภาพ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมรำวงย้อนยุค
 
20 มีนาคม 2557 , 17:14 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่