แม่ทัพภาคที่ 3 ต้อนรับ รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ กองทัพประชาชนลาวและคณะ

  
    แม่ทัพภาคที่ 3 ต้อนรับ รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ กองทัพประชาชนลาวและคณะ ซึ่งเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพ
พลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ พลจัตวา คำเลียง อุทะไกสอน รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ กองทัพประชาชนลาว และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนกองทัพภาคที่ 3 เพื่อพบปะและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่าประเทศไทย มีพรหมแดนติดต่อกับประเทศลาว ทั้งทางบก และทางน้ำ โดยมีแม่น้ำโขงกั้น มีความสัมพันธ์อันดีมาช้านาน การเดินทางมาเยือนไทย ในครั้งนี้เป็นนิติหมายอันดี ระหว่างกองทัพ ที่จะร่วมทำงานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และยุทธวิธี เพื่อร่วมปกป้องประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ ในการนี้จะมีการทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย อาทิ การเยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามเหลี่ยมทองคำ วัดพระธาตุจอมกิติ อำเภอเชียงแสน วัดร่องขุ่น และทัศนศึกษาไร่บุญรอด ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2557
สำหรับพลจัตวาคำเลียง อุทะไกสอน เป็นรองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาว คณะประจำพรรคองค์การกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพ สำเร็จการศึกษาปริญญาโทเสนาบัญชา ปริญญาโทวิทยาศาสตร์การทหาร เคยศึกษาที่ประเทศเวียดนามและอินเดีย สามารถพูดได้ทั้งภาษาเวียดนามและอังกฤษ
 
21 มีนาคม 2557 , 16:45 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่