มีการจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ 3 พันคนใน 9 จังหวัดเพื่อดับไฟป่า ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมกำลังไว้ 1500 คน

  
    
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุ มีการจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ 3 พันคนใน 9 จังหวัดเพื่อดับไฟป่า ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมกำลังไว้ 1500 คน
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ปัญหามลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้นในภาคเหนือในขณะนี้ ทวีความรุนแรง ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ล่าสุดเกิดไฟป่าที่ดอยเชียงดาว อุทยานแห่งชาติเชียงดาว และบ้านขุนช่างเคี่ยน บนดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแต่ละแห่งเป็นภูเขา ลาดชัน ยากต่อการเข้าไปดับไฟ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 9 จังหวัด 3 พันคน ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีเจ้าหน้าที่มากที่สุด 1,500 คน ซึ่งเตรียมพร้อมเข้าพื้นที่เพื่อดับไฟ อีกทั้งนำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับ เอาจริงกับผู้กระทำผิดและลักลอบเผา ขณะนี้สามารถจับกุมได้ในบางจังหวัดจัดแล้ว แต่โซนเหนือเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากพื้นที่เป็นป่าเขาสูงชัน ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็น ไฟไหม้ให้แจ้งสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 1362 หากใครสามารถชี้เบาะแสได้และนำสู่การจับกุมจะมีรางวัลนำจับให้ด้วย
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังได้แสดงความเป็นห่วงสัตว์ โดยเฉพาะในภาคเหนือมีสัตว์ป่าและช้างจำนวนมาก การเกิดไฟป่า ทำให้สัตว์เหล่านี้เดือดร้อน ไร้ที่อยู่ ขณะเดียวกันขอให้สวนสัตว์ต่างๆ ดูแลสัตว์ในสวนสัตว์เพื่อลดอันตรายจากมลพิษหมอกควันด้วย
 
21 มีนาคม 2557 , 17:03 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่