เทศบาลนครเชียงใหม่ปรับปรุงสวนล้านนา ร.9

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ปรับปรุงสวนล้านนา ร.9 ให้เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย เพิ่มพื้นที่ สีเขียว และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปลุกชีวิตสวนล้านนา คืนคุณค่าให้ชุมชน” ณ สวนล้านนา ร.9 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ดำเนินการปรับปรุงสวนล้านนา ร.9 ให้เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย เพิ่มพื้นที่สีเขียว และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พี่น้องชาวเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในชุมชน องค์กรเครือข่ายต่างๆ บริษัทห้างร้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ามาจัดกิจกรรมร่วมกัน
ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การแข่งขันฟุตซอล การแข่งขันเปตอง กิจกรรมกาดหมั้ว กิจกรรมต้นไม้แห่งความคิด บริการตรวจสุขภาพทั้งแผนไทย และแผนปัจจุบัน การเสวนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “เทศบาลกับการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง” และการแสดงดนตรีจากวงระมิงค์
 
21 มีนาคม 2557 , 18:09 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่