ภาคเหนืออากาศร้อนจัดทะลุ 41 องศาเซลเซียสหลายพื้นที่

  
     พื้นที่ภาคเหนือเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดที่สุดของปีหลายจังหวัดอุณหภูมิทะลุ 41 องศาเซลเซียส ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือน จะร้อนต่อเนื่องไปจนสุดสัปดาห์นี้ วันที่ 4-6 เมษายนอาจเกิดพายุฤดูร้อน
พื้นที่ภาคเหนือเข้าสู่ช่วงที่มีสภาพอากาศร้อนจัดของปีระลอกแรก อุณหภูมิสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นผลมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมภาคเหนือ ทำให้อากาศร้อนอบอ้าวในตอนกลางวันกับมีฟ้าหลัว อุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ร้อนจัดในหลายพื้นที่ ช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ที่อำเภอเถิน จ.ลำปาง อุณหภูมิสูงถึง 41.2 องศาเซลเซียส เขื่อนภูมิพล จ.ตาก 41.0 องศา อำเภอเมือง จ.ลำพูน 40.4 องศา แม่ฮ่องสอน 40.0 องศา ประชาชนในพื้นที่ควรรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศร้อนจัด หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแสงแดดเป็นเวลานาน ซึ่งอาจจะทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทันเนื่องจากขาดน้ำ จนเกิดภาวะฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดได้ ดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างเพียงพอ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานว่าสภาพอากาศร้อนจะปกคลุมภาคเหนือจนถึงช่วงปลายสัปดาห์นี้เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 2-4 เมษายนนี้มวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยก่อน ที่จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ซึ่งในระยะแรกจะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเจอกับพายุฝนฟ้าคะนอง ในลักษณะของพายุลูกเห็บ และพายุฤดูร้อน ก่อนที่ในช่วงประมาณ 4-6 เมษายน พื้นที่ภาคเหนือจะได้รับผลกระทบเจอกับพายุฤดูร้อนในช่วงดังกล่าวประชาชนในพื้นที่ต้องติดตามรายงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดในช่วงดังกล่าวไว้ด้วย สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ และที่จังหวัดเชียงใหม่ยังวิกฤติหนักต่อเนื่อง ล่าสุดข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษของจังหวัดเชียงใหม่ 150 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เชียงราย 137 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และสูงสุดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 225 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 
31 มีนาคม 2557 , 14:55 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่