นายอดิศร กำเนิดศิริ ว่าที่สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณชาวเชียงใหม่ที่ให้โอกาส

  
     นายอดิศร กำเนิดศิริ ว่าที่สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณชาวเชียงใหม่ที่ให้โอกาส จะเปิดสำนักงานไว้สำหรับประสานงานกับประชาชน
นายอดิศร กำเนิดศิริ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข 3 ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุด กล่าวแสดงความขอบคุณประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ให้โอกาสในการทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย ควบคุมตรวจสอบ แต่งตั้งถอดถอน โดยได้แบ่งหน้าที่สองภาคส่วน คือ จะทำหน้าที่ในสภาตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์บ้านเมืองเป็นสำคัญ ส่วนในพื้นที่ จะรับผิดชอบทั้งจังหวัด โดยจะประสานไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐบาล จังหวัด อำเภอ และท้องที่ ทั้งนี้จากการลงพื้นที่แนะนำตัว พบปัญหาที่ประชาชนสะท้อนมาว่า ที่ผ่านมาไม่ค่อยพบหน้า สว. โดยตนเองจะตั้งสำนักงานเพื่อประสานงาน รับทราบปัญหาจากประชาชน โดยจะลงพื้นที่พบปะรับทราบปัญหาจากประชาชน ผ่านนายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอดิศร กำเนิดศิริ บ้านเกิดอยู่ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ สหรัฐอเมริกา สาขาบริหารรัฐกิจ เคยทำหน้าที่ด้านการต่างประเทศ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีความรู้ ความชำนาญด้านการทูต การต่างประเทศ มีประสบการณ์เป็นนายอำเภอ 6 อำเภอทั่วประเทศ เป็นปลัดอาวุโส อำเภอเขาคิชกูช จังหวัดเพชรบุรี นายอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอเมือง และนายอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และตำแหน่งสุดท้ายคือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายอำเภอของประชาชน นายอำเภอแหวนเพชรที่อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม รางวัลนายอำเภอดีเด่นอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และรับรางวัลบุคคลดีเด่นภาคราชการของมูลนิธิครูบาศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่
 
31 มีนาคม 2557 , 15:32 น. , อ่าน 1236  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่