ร่วมแต่งกายพื้นเมือง พูดภาษาคำเมือง ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ เชิญชวน ร่วมแต่งกายพื้นเมือง พูดภาษาคำเมือง ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีที่ดีงามของล้านนาตลอดเดือนเมษายน 2557
เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลักที่ต้องส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่นับวันจะถูกลืมเลือนหายไป จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมุ่งส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนา จึงขอความร่วมมือให้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2557 และขอความร่วมมือให้แต่งกายชุดพื้นเมือง พูดภาษาเมือง ในช่วงเทศกาลป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2557 เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีที่ดีงามของล้านนา
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้พี่ น้อง ชาวเชียงใหม่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับผู้ที่จะมาเยือนเมืองเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมืองที่จะมาถึงนี้ ด้วยรอยยิ้ม และไมตรีจิต
 
1 เมษายน 2557 , 14:48 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่