สสจ. เชียงใหม่ เตือน ชาวเชียงใหม่ไม่เผลอดื่มบนรถ ช่วงสงกรานต์

  
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือน ชาวเชียงใหม่ไม่เผลอดื่มบนรถ ช่วงสงกรานต์ เพราะผิดกฎหมาย
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปกติช่วงสงกรานต์ของทุกปีจะมีการใช้รถกระบะบรรทุกน้ำเล่นสงกรานต์ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถ ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมาย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2555 ห้ามกระทำการดังกล่าวและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2555 เป็นต้นมา โดยข้อความสำคัญในประกาศ คือ ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่ หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ ไม่ว่ารถนั้นจะจอดหรือวิ่งอยู่ในทางจราจรก็ตาม ดังนั้น จึงขอเตือนให้ประชาชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เล่นสงกรานต์ อย่าเผลอลืมตัวไปดื่มแอลกอฮอล์บนรถจะผิดกฎหมาย โดยในช่วงสงกรานต์ ปี 2556 พบผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ ในเรื่อง การขายแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามขาย เช่น ร้านยา ปั๊มน้ำมัน หอพัก ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลต่ำกว่า 20 ปี ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการหรือลักษณะต้องห้าม เช่น เร่ขาย ชิงโชค ชิงรางวัล ลดแลก แจกแถม การโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด และการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญาต
อย่างไรก็ตาม สงกรานต์ปีนี้ นอกจากห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถแล้ว ยังมีผลบังคับใช้ ได้แก่ ห้ามขายแอลกอฮอล์ให้เด็กและเยาวชน อายุต่ำกว่า 20 ปี และบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ห้ามการเร่ขายแอลกอฮอล์ ห้ามขายในหอพัก รวมทั้งห้ามขายและดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ต่างๆ ได้แก่ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม สถานบริการสาธารณสุข สถานพยาบาล ร้านขายยา สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และสวนสาธารณะ ผู้ใดฝ่าฝืนกฎหมายต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวได้จำกัดเวลาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ขายได้เฉพาะในช่วงเวลา 11.00-14.00 น.และเวลา 17.00-24.00 น. เท่านั้น นอกเวลาดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
1 เมษายน 2557 , 14:59 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่