องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานมรดกไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานมรดกไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ทันตแพทย์พิเชฐ พิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานอนุรักษ์มรดกไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ รณรงค์ให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ พร้อมทั้งอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่กำลังจะสูญหายให้ได้รับการสืบสานไปยังคนรุ่นหลัง นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้มากขึ้น ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านล้านนา การประกวดดนตรีปี่พาทย์ล้านนา การประกวดกลองสะบัดชัย การแสดงศิลปวัฒนธรรม และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพ ด้านภาษา ด้านดนตรี ด้านพระราชนิพนธ์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมถวายพระพร และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
 
1 เมษายน 2557 , 15:06 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่