สภาพอากาศที่ร้อนจัดสวนสัตว์เชียงใหม่ต้องใช้รถน้ำและติดตั้งละอองฝอยพ่นน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้น

  
     สภาพอากาศที่ร้อนจัด สวนสัตว์เชียงใหม่ ต้องนำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่น ขณะเดียวกันติดตั้งท่อน้ำพ่นละอองฝอยน้ำทั่วสวนสัตว์ ตลอดทั้งวัน เพื่อคลายความร้อนและเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อดูแลสัตว์
จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดติดต่อกัน โดยบางวันอุณหภูมิสูงเกือบ 40 องศาเซลเซียสที่จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดสวนสัตว์เชียงใหม่ได้แก้ปัญหาด้วยการติดตั้งท่อฉีดพ่นละอองน้ำตามจุดต่างๆ รอบบริเวณสวนสัตว์ อีกทั้งนำรถบรรทุกน้ำออกฉีดพ่นฝอยละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ลดความร้อน บรรเทาปัญหามลพิษหมอกควัน คลายร้อนให้กับสัตว์และนักท่องเที่ยว เพื่ออากาศที่สดชื่น เย็นสบาย ซึ่งนายสัตวแพทย์กาญจน์ชัย แสนวงศ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่า การฉีดพ่นน้ำเป็นมาตรการหนึ่งในการดูแลสัตว์ในช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัดเช่นนี้ นอกจากคลายร้อนแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศบรรเทาปัญหาหมอกควันไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้หากสภาพอากาศยังร้อนจัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์หมอกควันยังไม่คลี่คลายก็จะเพิ่มความถี่ของในการนำรถบรรทุกน้ำออกฉีดพ่น นอกจากนี้ยังได้เพิ่มร่มเงาในส่วนจัดแสดงต่างๆ เพื่อให้สัตว์ใช้หลบร้อน และมีการเตรียมน้ำไว้ให้สัตว์กินและคลายร้อน และจัดอาหารเสริมวิตามินป้องกันการเจ็บป่วยด้วย ส่วนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวสวนสัตว์ในช่วงนี้ ได้มีการจัดเตรียมจุดพักหลบร้อนไว้บริการเพิ่มขึ้น และควรเตรียมร่มกันแดดมาด้วย
 
1 เมษายน 2557 , 15:20 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่