พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมจัดสัมมนาต่อต้านการค้ามนุษย์ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่และมูลนิธิเพื่ออิสรภาพจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมจัดสัมมนาต่อต้านการค้ามนุษย์ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายไมเคิล เฮลท์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายดิเรก ทะจันทร์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และนายจอร์จ ไอ แรทเมลล์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่ออิสรภาพ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการสัมมนานายจ้างเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เพื่อให้ความรู้ เทคนิคและวิธีการจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการต่อด้านการค้ามนุษย์ในระดับสากลแก่องค์กร นายจ้าง หรือหน่วยงานที่จะรับชาวต่างชาติเข้ามาทำงาน ให้มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะบุคคลตามกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งมีความรู้ เข้าใจข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในระดับนานาชาติ เพื่อใช้ในการตัดสินใจรับเข้าทำงาน โดยจะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าของสถานประกอบการ เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์
ด้านนายไมเคิล เฮลท์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐเอมริกาให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับปัญหาการค้ามนุษย์ และรู้สึกยินดีที่จังหวัดเชียงใหม่เห็นความสำคัญในการร่วมแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
ขณะที่นายจอร์จ ไอ แรทเมลล์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่ออิสรภาพกล่าวว่า มูลนิธิฯ ทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกับหน่วยงานราชการ 7 แห่ง และเอกชน 30 แห่ง โดยคาดหวังว่าการสัมมนาครั้งนี้จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องในจังหวัดเชียงใหม่มีกว่า 125,000 คน ขณะที่มีข้อมูลว่ามีประชากรแฝงกว่า 970,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า ขณะที่มีเด็กสัญชาติพม่าที่เข้ามาเรียนในพื้นที่ประเทศไทยแถบตะเข็บชายแดนกว่า 24,000 คน ที่ไทยต้องดูแล
 
1 เมษายน 2557 , 17:51 น. , อ่าน 1246  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พลอยรตา สวท.เชียงใหม่