สำนักชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวารักษาระบบนิเวศน์ลำน้ำปิง

  
    สำนักชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวารักษาระบบนิเวศน์ลำน้ำปิง เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และเตรียมพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์
นายจานุวัฒน์ เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมกำจัดผักตบชวารักษาระบบนิเวศน์ลำน้ำปิง ที่บริเวณประตูระบายน้ำกลางลำน้ำปิง ท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อกำจัดวัชพืชที่ติดอยู่ที่ประตูระบายน้ำรับเทศกาลสงกรานต์ ส่งเสริมความมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกรักษาระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม โดยได้นำรถกำจัดผักตบชวา และกำลังคนเข้าดำเนินการกับผักตบชวาจำนวนมากเหล่านั้น หลังจากก่อนหน้านี้เคยกำจัดแล้ว 1 ครั้งในช่วงเทศกาลลอยกระทง ครั้งนั้นมีผักตบชวาและขยะลอยอยู่ที่ประตูระบายน้ำกว่า 300 ตัน
สำหรับผักตบชวาทั้งหมดนั้น เทศบาลนครเชียงใหม่จะนำไปทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และนำออกแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปใช้กับพืชผักที่บ้าน ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
 
2 เมษายน 2557 , 12:26 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พลอยรตา สวท.เชียงใหม่