ศูนย์อนามัยที่ 10 จัดกิจกรรมรณรงค์จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี

  
    ศูนย์อนามัยที่ 10 จัดกิจกรรมรณรงค์จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายแพทย์ภิศักดิ์ เลิศเรืองปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางผู้ร่วมงานจำนวนมาก
ทันตแพทย์สมศักดิ์ เลิศจีระจรัส ผู้จัดกิจกรรมกล่าวว่า กรมอนามัยน้อมนำแนวพระราชดำริโดยมีนโยบายมุ่งเสริมสร้างสุขภาพประชาชนให้แข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาพร้อมมุ่งเน้นให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2557 และรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขและประชาชนทั่วไปมีกิจกรรมทางกายด้วยการปั่นจักรยานเพิ่มมากขึ้น
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ชมรมจักรยานในเชียงใหม่และลำพูนรวม 50 ชมรม อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ งานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางการปั่นจักรยานในครั้งนี้เริ่มจากศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่
 
2 เมษายน 2557 , 14:42 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พลอยรตา สวท.เชียงใหม่