เตรียม จัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 3 ที่เชียงใหม่

  
    ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตปศุสัตว์ส่งขายต่างประเทศได้ 5 หมื่นล้านบาทต่อปี เป็นอันดับต้นๆ ของโลก ล่าสุดองค์กรที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดประชุมวิชาการหัวข้อ “ ปศุสัตว์ไทยไร้พรมแดน ” ที่จังหวัดเชียงใหม่
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านสัตวศาสตร์ สัตวบาล เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ประมง(สัตว์น้ำ) กว่า 30 แห่งทั่วประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 3 หัวข้อ “ ปศุสัตว์ไทยไร้พรมแดน ” ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตรจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงสามารถผลิตปศุสัตว์ส่งต่างประเทศได้ 5 หมื่นล้านบาทต่อปี เป็นอันดับต้นๆ ของโลก การประชุมดังกล่าวเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ สร้างความเข้มแข็ง และความร่วมมือทางด้านวิชาการสัตวศาสตร์พัฒนาความก้าวหน้าของแต่ละสถาบัน สำหรับกิจกรรมหลักแบ่งเป็น 4 กิจกรรมคือ การอภิปรายพิเศษในหัวข้อ “ ปศุสัตว์ไทยไร้พรมแดน ” ที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบในการซื้อขายโค กระบือ สุกร จากประเทศเพื่อนบ้านในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการส่วนกลางและทางจังหวัดเชียงใหม่รายใหญ่จะมาให้ข้อมูลด้านนี้ รวมทั้งผู้ประกอบการภาคเอกชนที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการวิจัยและสิ่งที่รัฐบาลได้ตอบแทนคือ เมื่อภาคเอกชนลงทุนการวิจัยนั้นภาคเอกชนสามารถคืนภาษีได้ร้อยละ 200 นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการจากนักวิชาการทั่วประเทศ 154 เรื่องสำหรับผู้สนใจอีกด้วย
 
2 เมษายน 2557 , 16:17 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พลอยรตา สวท.เชียงใหม่