ไปรษณีย์ไทย เปิดให้บริการในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557

  
     บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการฝากส่งสิ่งของได้ทุกวัน
นายปรีชา กันเรืองชัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย รักษาการแทนผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 กล่าวว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เห็นถึงความสำคัญของการติดต่อสื่อสาร การส่งสินค้า และการได้รับการบริการที่ต่อเนื่องทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ไปรษณีย์ไทยจึงได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการฝากส่งสิ่งของได้ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2557 ดังนี้ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภายในอาคารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น. ทุกวัน เคาเตอร์บริการไปรษณีย์ท่าอากาศแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ภายในอาคารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-20.30 น. ทุกวัน เคาเตอร์บริการไปรษณีย์อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ทุกวัน และเคาเตอร์บริการประชาชน (GCS) เชียงใหม่ ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ทุกวัน
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการตลาด ส่วนการตลาดและพัฒนาธุรกิจ สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 โทรศัพท์ 0-5327-9761 หรือที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2831-3237-8 Call Center 1545 หรือ www.thailandport.co.th
 
3 เมษายน 2557 , 11:36 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่