กสทช. จัดประชุมนานาชาติคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กสทช. จัดประชุมนานาชาติคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนประเทศต่าง ๆ ร่วมประชุมกว่าสองร้อยคน
การประชุมนานาชาติ คุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากล นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการจัดประชุมดังกล่าว โดยมีตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ ร่วมประชุมกว่า 200 คน ทั้งนี้ตามแผนแม่บทของ กสทช.ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการวิทยุ โทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ ในยุคการสื่อสารด้วยระบบดิจิตอลซึ่งประเทศไทยเพิ่งเริ่มดำเนินการ มีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อเป็นกรณีศึกษาในบทเรียนต่าง ๆ ที่ประเทศต่าง ๆ ได้ดำเนินการไปก่อนหน้า ทั้งระบบ 3G 4G ระบบดิจิตอลที่มาแทนระบบ Analog เดิม ทั้งในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค ความมั่นคง โดยนำกรณีศึกษาของประเทศที่มีประสบการณ์ เช่น เกาหลี และประเทศอื่นๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
สำหรับประเด็นที่มีการหารือ ประกอบด้วย สิทธิผู้บริโภค หลักการระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้หลักสิทธิมนุษยชนกับการสอดแนมการสื่อสาร วันคุ้มครองผู้บริโภค 2014 คุณภาพบริการของผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมเกี่ยวกับ over the top service และการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิการรับชมทีวีของผู้บริโภค มาตรฐานใหม่ในยุคดิจิตอล แนวโน้มทิศทางของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและการจัดการช่องว่างของคลื่น กรณีศึกษาของประเทศไทย อินเดีย และสิงคโปร์ นโยบายและทิศทางการกำกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำหรับบริการกิจการด้านบรอดคาสดิจิตอล การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล ทบทวนบทเรียนจากแนวทางสหประชาชาติสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น
 
3 เมษายน 2557 , 15:47 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พลอยรตา สวท.เชียงใหม่