TCDC จัดงาน Southeast Asian Creative Cities Forum & Handmade-Chiangmai Seminar ครั้งที่ 4

  
     ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TCDC) จัดงาน Southeast Asian Creative Cities Forum & Handmade-Chiangmai Seminar ครั้งที่ 4 เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มเมืองสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ วางแผนและสร้างความร่วมมือการในการจัดโครงการหรือการดำเนินกิจกรรม
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Southeast Asian Creative Cities Forum & Handmade-Chiangmai Seminar ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TCDC) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มเมืองสร้างสรรค์เข้าไว้ด้วยกัน เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ ร่วมวางแผนและสร้างความร่วมมือการในการจัดโครงการหรือการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน จากประเทศในอาเซียนที่เข้าร่วมเป็นวิทยากร รวมทั้งวิทยากรจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย TCDC UNESCO และฮ่องกง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดสัมมนาดังกล่าว จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายด้าน จังหวัดเชียงใหม่ มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกด้าน และเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ จะมีการหลั่งไหลเข้าออกของผู้คนอีกจำนวนมาก ซึ่งมีความจำเป็นต้องสร้างความเข็มแข็งในด้านต่างๆ รองรับไว้
อีกงานหนึ่งที่จัดขึ้นในคราวเดียวกัน คือ การรายงานสรุปผลงานการดำเนินงานโครงการแฮนด์เมด-เชียงใหม่ เฟส 3 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์และบริติชเคาร์ซิล โดยโครงการแฮนด์เมด-เชียงใหม่ นับเป็นหนึ่งโครงการเด่นที่สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญสำหรับการนำความคิดใหม่ๆ ผสมผสานกับนวัตกรรมและประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมที่มีอยู่ ซึ่งก่อให้เกิดการเติบโตของของภาคอุตสาหกรรม และเกิดความได้เปรียบในตลาดการแข่งขันมากยิ่งขึ้น
 
3 เมษายน 2557 , 15:55 น. , อ่าน 1238  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-วชิรวิทย์ สวท. เชียงใหม่