มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมเป็นเจ้าภาพ อ่างแก้วเกมส์

  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 33 อ่างแก้วเกมส์ ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2557
ที่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและเทคนิคกีฬา ประธานฝ่ายเลขานุการและประสานงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผลการแข่งขัน และนายปรีชา ประยูรพัฒน์ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในนามประธานอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา ร่วมแถลงข่าว จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 33 อ่างแก้วเกมส์ ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิมใช้ชื่อว่า การแข่งขันกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 2525 โดยความริเริ่มของทบวงมหาวิทยาลัย และในปี 2547 เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีเป้าหมายในการแข่งขันเพื่อสุขภาพพลานามัย เป็นกีฬาเพื่อความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของแต่ละสถาบัน โดยสถาบันอุดมศึกษา ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ล่าสุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยมี MASCOT ประจำการแข่งขัน คือ ช้างอ่างแก้ว
การแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ อ่างแก้วเกมส์ ครั้งนี้มีการแข่งขันทั้งสิ้น 19 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล กรีฑา กอล์ฟ เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง เทนนิส แบดบินตัน เทเบิลเทนนิส เปตองลีลาศ แอโรบิค ครอสเวิร์ดว่ายน้ำโบว์ลิ่งหมากกระดานวอลเลย์บอลชายหาดจักรยานเพื่อสุขภาพ และสนุกเกอร์
 
3 เมษายน 2557 , 16:11 น. , อ่าน 1299  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-วชิรวิทย์ สวท. เชียงใหม่