รณรงค์ปี๋ใหม่เมืองสงกรานต์ปลอดเหล้าที่เชียงใหม่

  
    ตัวแทนองค์กรต่างๆ ร่วมกิจกรรม ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง สงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรณรงค์เที่ยวสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองเชียงใหม่ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดอุบัติเหตุ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัทฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ผู้ผลิตรายการ Happy Time ทางสวท.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง สงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ข่วงประตูท่าแพ โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อร่วมรณรงค์ สร้างกระแสความตระหนักในความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยการเมาไม่ขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือประเพณีปี๋ใหม่เมือง ที่จะถึงนี้ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งแต่ละปีมักมีผู้บาดเจ็บจากการเมาแล้วขับขี่ยานพาหนะ ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม เพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในช่วง 7 วันอันตราย
สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การปล่อยคาราวานรณรงค์เมาไม่ขับรอบคูเมืองเชียงใหม่ โดยตำรวจจราจรเมืองเชียงใหม่ เครือข่ายเยาวชนป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมขบวนรณรงค์ ไปรอบคูเมืองชั้นใน เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างมีความรับผิดชอบไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ 50 ของอุบัติเหตุเกิดจากการเมาแล้วขับ นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ตามนโยบายของเทศบาลนครเชียงใหม่ในกิจกรรม ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง สงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีการจัดโซนนิ่งพื้นที่ปลอดภัยรอบคูเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นพื้นที่ปลอดจากการขายและดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสุภาพเรียบร้อย แต่งกายมิดชิดด้วย
 
4 เมษายน 2557 , 14:52 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่