เครือข่ายเยาวชนป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่หนุน เทศบาล สงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  
    เครือข่ายเยาวชนป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุน เทศบาลนครเชียงใหม่ในการจัดกิจกรรม “ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง” สงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เครือข่ายเยาวชนป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่สสับสนุนเทศบาลนครเชียงใหม่ในการจัดกิจกรรม “ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง” สงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยในหลายปีที่ผ่านมาทางจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานเจ้าภาพอย่างเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีนโยบายในการจัดงานที่ปลอดเหล้า ด้วยการจัดโซนนิ่งพื้นที่ปลอดภัยรอบคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้ในพื้นที่ดังกล่าวมีการกระทำความผิดหลายกรณีได้แก่ การลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลา การตั้งวงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สวนสาธารณะ การดื่มเครื่องแอลกอฮอล์บนกระบะรถและรถจักรยานยนต์บนไหล่ทางรอบคูเมืองจำนวนมาก ดังนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าการจัดงานที่ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตได้เครือข่ายเยาวชนป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ จึงออกมาแสดงความขอบคุณนาย ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยสงกรานต์ปลอดเหล้าให้กับเยาวชน สำหรับเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง 2557 นี้ เครือข่ายเยาวชนป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดงานและมาตรการต่างๆ ให้กับกลุ่มนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเน้นหนักเรื่องมาตรการห้ามดื่มบนรถและบนทางให้กับกลุ่มนักศึกษาได้ทราบถึงข้อกฎหมาย และจะขอความร่วมมือไปยังร้านค้าร้านสะดวกซื้อในพื้นที่การจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้า ให้มีการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี และบุคคลที่มีอาการมืนเมาจนครองสติไม่ได้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จำกัดเวลาในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้จำหน่ายได้ในเฉพาะช่วงเวลา 11.00 น. – 14.00 น. และ 17.00 น. – 24.00 น. นอกเวลาดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่สาธารณะทางเครือข่ายฯ ได้เตรียมขบวนรณรงค์เคลื่อนที่ภายใต้แนวคิด “หนุ่มไม่เมา สาวไม่มืนนี่แหละฟินฝุดฝุด!” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวและเยาวชนที่มาเล่นนำสงกรานต์ในพื้นที่รอบคูเมืองอีกด้วย
 
4 เมษายน 2557 , 15:40 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่