เทศบาลตำบลหางดงและองค์กรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่จัดงาน สืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยปี๋ใหม่เมืองหางดง

  
     เทศบาลตำบลหางดงและองค์กรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่จัดงาน สืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยปี๋ใหม่เมืองหางดง นับเป็นการเปิดงานเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองเป็นแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สืบฮีต สานฮอย ผ่อกอยปี๋ใหม่เมืองหางดง” ประจำปี 2557 ณ สนามเทศบาลตำบลหางดง งานดังกล่าวเทศบาลตำบลหางดง ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหางดง และอำเภอหางดง จัดระหว่างวันที่ 4 - 6 เมษายน 2557 โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 8 แล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ของชาวล้านนาให้สืบไป เฉลิมฉลองต้อนรับประเพณีสงกรานต์ล้านนาและให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมจารีตประเพณีที่งดงามของชาวล้านนาที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและญาติผู้ใหญ่ ในพิธีสระเกล้าดำหัวคนเฒ่าคนแก่ ส่งเสริมให้ราษฎร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้มีความสามัคคีในหมู่คณะและเกิดความภาคภูมิใจใน วัฒนธรรมท้องถิ่น
งานดังกล่าวมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น ถนนคนเดินเส้นทางสู่วัฒนธรรม, การประกวดฟ้อนเล็บ , การประกวดลีลาแดนเซอร์ส้มตำ, การประกวดลาบเมือง, การแข่งขันทำอาหารพื้นเมือง, การแข่งขันตีกลองสะบัดชัย, การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง “สะล้อ ซอ ซึง”, การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งสามวัย ชิงแชมป์ตำบลหางดง , กิจกรรมสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ และกิจกรรมภาคบันเทิงอีกมากมาย
 
4 เมษายน 2557 , 20:43 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่