รองนายกรัฐมนตรีตรวจตคิดตามพื้นที่ตรวจสอบพบ Hot Spot จังหวัดเชียงใหม่

  
    รองนายกรัฐมนตรีตรวจตคิดตามพื้นที่ตรวจสอบพบ Hot Spot รอยต่ออำเภอแม่ออน สันกำแพงและดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบายแก้ปัญหา
ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี และคณะตรวจติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและตรวจดูการทำแนวกันไฟ ที่ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และข้าราชการในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูล โดยได้ไปตรวจสอบ บริเวณที่เกิดจุดความร้อน หรือ Hot spot ซึ่งเป็นรอยต่อ 3 อำเภอคือ อำแภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง และอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมมอบนโยบายในการชิงเผาเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงก่อนเข้าสู่ช่วงที่มีความกดอากาศต่ำ ดูทิศทางลมและ จัดทำตารางกำหนดพื้นที่ให้เหมาะสม รวมทั้ง ให้จัดเก็บข้อมูลปริมาณและรายได้ของชาวบ้านที่เก็บของป่าพิ้นที่เผากับไม่เผาเพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ภัยแล้ง ในพื้นที่ภาคเหนือในปีต่อไปด้วย
ทั้งนี้สถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดที่จุดตรวจวัดศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศมีค่า 79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 33 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับปานกลางถึงดี หลังจากที่มีค่าเกินมาตรฐานติดต่อกันหลายวัน และเมื่อวานที่ผ่านมาได้เกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ ชะล้างฝุ่นละออง หมอกควัน ส่งผลให้อากาศที่เชียงใหม่กลับมาบริสุทธิอีกครั้ง
 
5 เมษายน 2557 , 15:35 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่