ชมรมผู้สื่อข่าวเชียงใหม่จัดการแข่งขันลาบพื้นเมืองครั้งที่ 39

  
     ชมรมผู้สื่อข่าวเชียงใหม่จัดการแข่งขันลาบพื้นเมืองครั้งที่ 39 เพื่ออนุรักษ์อาหารพื้นเมืองให้คงไว้สืบไป ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนาน
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันลาบพื้นเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 39 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่จัดงานดังกล่าวต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 39 แล้ว เพื่ออนุรักษ์อาหารพื้นบ้านเช่นลาบเมืองให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จัก ส่งเสริมการปรุงลาบพื้นเมืองอย่างถูกสุขอนามัย เป็นโอกาสในการพบปะสังสรรค์ระหว่างสื่อมวลชนกับตัวแทนองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยปีนี้มีผู้ส่งทีมลาบเข้าประกวดในกลุ่มลาบอาชีพ 13 ทีม และแบบสมัครเล่น 18 ทีม ในงานมีการประกวดธิดาลาบ การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การแข่งขันลาบลีลา การประกวดผักกับลาบ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน นับเป็นการเปิดเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยงานดังกล่าวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้บรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยว โดยกำหนดให้จัดทุกวันเสาร์แรกของเดือนเมษายนของทุกปี เสียงนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ลาบเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวล้านนามาช้านาน คำว่าลาบคือกิริยาในการสับให้ละเอียด เครื่องเทศของลาบเหนือจะแตกต่างจากลาบอีสานและลาบในภาคกลาง มีเอกลักษณ์และรสชาติที่เฉพาะ ลาบในภาคเหนือแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันและมีความแตกต่างในเครื่องเทศ เช่น จังหวัดแพร่ ก็นิยมใส่มะแขว่น เพิ่มความหอม โดยผักที่รับประทานกับลาบ มักจะเป็นผักพื้นบ้าน เช่น ฝักเพกา มะเขือเทศแช่น้ำปลา ผักดิบ ต่างๆ แต่ก่อนชาวพื้นเมืองนิยมรับประทานลาบดิบ แต่เมื่อมีเหตุการณ์มีผู้รับประทานลาบดิบแล้วเกิดอาการหูดับและเสียชีวิต จึงทำให้ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขออกมารณรงค์ให้รับประทานลาบสุก เพื่อสุขอนามัยที่ดี คนภาคเหนือนิยมรับประทานลาบในงานมงคลและงานที่เฉลิมฉลองเกือบทุกงาน เช่น งานขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ปีใหม่ สงกรานต์ งานเลี้ยงแสดงความยินดี เป็นต้น
 
5 เมษายน 2557 , 19:15 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่