งานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อครั้งที่ 15 ที่บ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่

  
     งานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อครั้งที่ 15 ที่บ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ มีเครือข่ายไทลื้อจาก 7 จังหวัดร่วมงาน
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อครั้งที่ 15 ณ วัดศรีมุงเมือง ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเครือข่ายชาวไทลื้อ 7 จังหวัด 10 อำเภอ ร่วมงานจำนวนมาก เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทลื้อ แลกเปลี่ยนและกระชับสายสัมพันธ์กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ ๒ แผ่นดิน กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของเยาวชนไตลื้อ 7 จังหวัดภาคเหนือ ข่วงกาดหมั้ว ครั้วไทลื้อ ศิลปหัตถกรรมไทลื้อ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไทลื้อ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการวิถีชีวิตไตลื้อ รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไตลื้อจากพี่น้องไตลื้อสิบสองปันนา ไทลื้อ หรือไตลื้อ เป็นกลุ่มชนที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแคว้นสิบสองปันนา มีศูนย์กลางอยู่ที่อาณาจักรเชียงรุ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และชาวไตลื้อยังมีการอาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบนหลายจังหวัดได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำพูน เชียงใหม่ ที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านไทลื้อที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น บ้านลวงเหนือ และ บ้านลวงใต้ อำเภอดอยสะเก็ด
 
5 เมษายน 2557 , 20:03 น. , อ่าน 1317  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่