สงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้งดแต่งกายโป๊ ล่อแหลม และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ หารือผู้ประกอบการหน่วยงานเอกชนที่จัดเวทีกิจกรรมรอบคูเมืองเชียงใหม่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน้นไม่แต่งกายล่อแหลมและงดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เทศบาลนครเชียงใหม่,สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่,จราจรจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายชุมชนเมืองเชียงใหม่ได้จัดเวที กึดฮอตหา เติงฮอย ปี๋ใหม่เมือง โดยมีตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ทั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการร้านค้ารอบคูเมืองเชียงใหม่ และตัวแทนชุมชน ร่วมประชุม เพื่อพูดคุยหารือแนวทางการจัดงานสงกรานต์หรือประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งที่ผ่านในช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก องค์กรเอกชนต่าง ๆ จึงได้พากันมาจัดกิจกรรมเพิ่มความสนุกสนาน ทั้งการส่งเสริมการขายและส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า จนบางครั้งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมือง เช่น มีการแต่งกายล่อแหลม การเต้นในท่วงท่าที่ยั่วยวน จำหน่ายจ่ายแจกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดเพลงเสียงดังเกินไป เป็นต้น ที่ประชุมได้มีการหารือ และร่วมกำหนดมาตรการรับเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่หรือป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2557 ดังนี้ คือ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ใช้เสียงดังไม่เกินกว่ากำหนด โดยให้ยุติการแสดงในเวลา 18.00 น. ควรมีการแต่งกายที่เหมาะสมในการจัดการแสดง ไม่ “เสื่อมต่อประเพณีวัฒนธรรม” ห้ามนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มาขายหรือดื่มกินประกอบการแสดง ควรมีรูปแบบการแสดงที่ส่งเสริมต่อประเพณีวัฒนธรรม ไม่กระตุ้นความเมามัน เป็นเหตุให้เกิดปัญหา ซึ่งเวทีการพูดคุยดังกล่าวเป็นการลงลึกถึงมาตรการที่ทางนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีเเนวนโยบายการจัดงานสงกรานต์เชียงใหม่ที่ไม่มีการโป๊ ล่อเเหลม เเละเป็นการสนับสนุนนโยบายการจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้าอีกทางหนึ่งอีกด้วย
 
5 เมษายน 2557 , 20:38 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่