ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพสกนิกรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 3 ล้านตัวลงสู่ลำน้ำปิง เนื่องในวันจักรี

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำประชาชนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำปิงกว่าสามล้านตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันจักรี
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันจักรี ณ ท่าน้ำวัดขะจาว เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ได้นำพันธุ์สัตว์น้ำจำนวนล้านห้าแสนตัว มาปล่อยตามโครงการคืนธรรมชาติสู่ลำน้ำปิง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันจักรี และวันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีความเหมาะสม ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลสัตว์น้ำให้เจริญเติบโต ขยายพันธุ์แพร่หลาย เพื่อความมั่นคงด้านอาหารของคนในพื้นที่
นอกจากนี้ยังได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับหน่วยงานราชการ ผู้แทนอำเภอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะรวมทั้งสิ้น 3,442,000 ตัว
 
6 เมษายน 2557 , 13:24 น. , อ่าน 1259  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่