ปฏิบัติการฝนหลวงแก้ปัญหาหมอกควัน ภัยแล้ง และไฟป่า ปฏิบัติการแล้วกว่า 550 เที่ยวบินมีฝนตกใน 43 จังหวัด

  
     กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการฝนหลวงแก้ปัญหาหมอกควัน ภัยแล้ง และไฟป่า โดยตั้งศูนย์ 5 ศูนย์ทั่วประเทศ ขึ้นบินปฏิบัติการแล้วกว่า 550 เที่ยวบินมีฝนตกใน 43 จังหวัด
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดี ฯ รักษาการอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติภารกิจฝนหลวงเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง หมอกควันและไฟป่า โดยได้เปิดศูนย์ทั้งหมด 5 ศูนย์ทั่วประเทศในแต่ละภาคตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เป็นต้นมา ภาคเหนือเปิดสองแห่งคือที่จังหวัดเชียงใหม่และพิษณุโลก โดยประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยา ติดตามสภาพอากาศ และกรมส่งเสริมการเกษตรและอาสาสมัครฝนหลวง เพื่อทราบข้อมูลการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบกรณีพืชกำลังเก็บเกี่ยว โดยได้รับการประสานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในข้อมูลที่ประชาชนในพื้นที่ร้องขอฝนหลวง และติดตามสภาพมลพิษหมอกควันจากกรมควบคุมมลพิษ กรณีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน แล้วประมวลผลข้อมูล เพื่อขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง โดยได้รับความร่วมมือกับกองทัพอากาศส่งเครื่องบินอัลฟ่าเจ็ท 2 ลำ และ BT67 พร้อมนักบินเพื่อมาบินสลายลูกเห็บ ทั้งนี้การทำฝนหลวงได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ที่เพียงพอ ที่ผ่านมาการทำงานได้ผลดีมีฝนตกในหลายพื้นที่และสามารถยับยั้งพายุลูกเห็บได้หลายพื้นที่
กรมฝนหลวงตั้งศูนย์ปฏิบัติการ 5 ศูนย์ในแต่ละภาค มีหน่วยปฏิบัติการ 8 หน่วย คือ จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ ระยอง จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และสงขลา ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2557 ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงกว่า 550 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก 30 วันใน 43 จังหวัด หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเชียงใหม่ขึ้นปฏิบัติการแล้ว 124 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก 11 วันใน จังหวัดลำปาง แพร่ พะเยา พิษณุโลก น่าน ลำพูน เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ และแม่ฮ่องสอน
 
6 เมษายน 2557 , 17:59 น. , อ่าน 1290  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่