กรมอนามัยสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนภาคเหนือ

  
    กรมอนามัยสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนภาคเหนือ นำไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาพที่พบว่าขณะนี้ยังมี 20 ล้านคนทั่วประเทศที่มีปัญหา
นายพิษณุ แสนประเสริฐ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์สื่อมวลชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาสุขภาพประชาชน ณ โรงแรมอโมราท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนเครือข่ายสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือร่วมประชุมจำนวนมาก เพื่อเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกับกรมอนามัยในการดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งนี้จากสถิติพบว่าประชาชนทั้งประเทศกว่า 20 ล้านคนมีปัญหาสุขภาพ กรมอนามัยเป็นหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพประชาชนในองค์รวม ซึ่งจะดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานให้ประชาชน โดยทำงานร่วมกันระหว่างกรมอนามัยกับสื่อมวลชน เพื่อส่งผ่านความรู้ไปยังประชาชนเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี ในงานรองอธิบดีกรมอนามัยได้บรรยายพิเศษการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย การอภิปรายทิศทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทสื่อมวลชนกับภารกิจกรมอนามัย เพื่อการพัฒนาสุขภาพประชาชน และการนำเสนอผลการดำเนินการ
รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าปัจจุบันประชากรไทยมีอายุขัยเฉลี่ย 72 ปี จากที่เคยมีอายุขัยเฉลี่ย 80 ปี การทำงานต่อไปของกรมอนามัยคือต้องสร้างสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี คาดหวังให้คนไทยทั้งประเทศสุขภาพดี พึ่งตนเองได้ สามารถตอบโต้ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในเอเชีย เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต่อไป
 
25 เมษายน 2557 , 11:02 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-วชิรวิทย์ สวท.เชียงใหม่