ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ แห่น้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน

  
    งานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ และแห่น้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา จะจัดระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคมนี้
พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ และแห่น้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานผ้าไตรจำนวน 10 ไตร เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2557 โดยได้มอบหมายให้เทศบาลตำบลสุเทพดำเนินการรับพระราชทานน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร โดยจะมาถึงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทำพิธีอัญเชิญประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 พร้อมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช โดยจะมีพิธีฉลองสมโภชน์ ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2557 กำหนดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ โดยจะจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ และอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชาในเย็นวันที่ 12 พฤษภาคม เริ่มพิธีเวลา 19.09 น.ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ก่อนจะเคลื่อนขบวนด้วยระยะทางกว่า 11 กิโลเมตรไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งแต่ละปีจะมีศรัทธาสาธุชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมพิธีและเดินเท้าขึ้นดอยเพื่อไปตักบาตร และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาในวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นโบราณประเพณีที่ชาวล้านนาปฏิบัติสืบทอดมานับร้อยปีแล้ว
สำหรับศรัทธาสาธุชนที่มีจิตศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดซุ้มอาหาร หรือร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาได้ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดโลกโมฬี วัดโชติกุนสุวรรณาราม ขอความร่วมมือประชาชนที่ไปร่วมเดินขึ้นดอย งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้ด้วย ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่
 
25 เมษายน 2557 , 15:01 น. , อ่าน 1162  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่