ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประกาศเตือนพายุฤดูร้อน 27-30 เมษายนนี้อาจจะรุนแรง

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประกาศเตือน 27-30 เมษายนนี้ จะมีพายุฤดูร้อนในช่วงที่มีสภาพอากาศร้อนจัด อาจจะมีความรุนแรงกว่าช่วงปกติ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ระวังอันตรายไว้ด้วย
สภาพอากาศในภาคเหนือยังคงร้อนจัด โดยพบว่า ระยะเวลา 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 40.6 องศาเซลเซียส ที่ อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน รองลงมาคือที่ อ.เมือง จ.น่าน 40.2 องศา สุโขทัย 40.2 องศา เขื่อนภูมิพล จ.ตาก 40.0 องศา และ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 39.6 ตามลำดับ โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแจ้งเตือนว่า บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงได้แผ่ปกคลุมประเทศจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน วันที่ 26 เมษายน 2557 ต่อจากนั้นจะแผ่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น เริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ ทั้งนี้จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดต่อเนื่อง และถือเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนที่สุดของฤดูร้อน เมื่ออากาศเย็นที่มาปะทะกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด ก็ยิ่งจะทำให้ความรุนแรงของพายุฝนฟ้าคะนอง และพายุลูกเห็บอาจจะรุนแรงกว่าในช่วงปกติ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่ และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
 
26 เมษายน 2557 , 12:39 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่