การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ระดับภาคเหนือ

  
     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ระดับภาคเหนือ เพื่อหาทีมที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศระดับประเทศในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2557
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ภูมิภาคภาคเหนือ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 จำนวน 3 โรงเรียน และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 จำนวน 80 โรงเรียน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้พิจารณาจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาจังหวัดลำพูนอีก 1 โรงเรียนรวมทั้งสิ้น 84 โรงเรียน เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวภายในโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับครู-อาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษา นายอภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่า โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี จัดประกวด 5 ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดี มีทัศนคติและความรับผิดชอบที่ดี พร้อมทั้งการฝึกทักษะการบรรยาย และพูดในที่สาธารณชน บุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
สำหรับการแข่งขันดังกล่าวเพื่อหาทีมที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคภาคเหนือเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศระดับประเทศในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2557 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 
26 เมษายน 2557 , 12:40 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่