พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายลิ้นจี่ระหว่างสถาบันเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรและห้างสรรพสินค้า

  
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายลิ้นจี่ระหว่างสถาบันเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรและห้างสรรพสินค้า เป้าหมายเพื่อกระจายผลผลิตลิ้นจี่ไปให้ถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว
นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การซื้อขายลิ้นจี่ระหว่างสถาบันเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร และห้างสรรพสินค้า ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เป้าหมายของการลงนามดังกล่าว ก็เพื่อกระจายผลผลิตลิ้นจี่ไปให้ถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว คงความสด และรสชาติเสมือนเพิ่งเก็บมาจากต้น ประกอบกับ ปีนี้ สภาพอากาศที่หนาวเย็นยาวนาน ทำให้ต้นลิ้นจี่สะสมอาหารเต็มที่ ผลผลิตลิ้นจี่จึงมีรสชาติหวานหอม คุณภาพดีที่สุดในรอบ 10 ปี เป็นโอกาสดีที่คนไทยจะได้บริโภคลิ้นจี่อย่างทั่วถึง รวดเร็ว ตามมาตรการจัดหาตลาดล่วงหน้าควบคู่การเจรจาธุรกิจ ทำการซื้อข่าย และกระจายผลผลิตตามระบบ Marketing System Online การใช้กลไกตลาดปกติโดยไม่แทรกแซงราคาและจังหวัดเป็นแกนนำในการบริหารจัดการผลผลิต
สำหรับผู้ที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการซื้อขายลิ้นจี่ครั้งนี้ ได้แก่ สถาบันเกษตรกรผู้ผลผลิตลิ้นจี่ 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่าน ผู้รับซื้อผลผลิตลิ้นจี่ 4 จังหวัด ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่าน ผู้กระจายผลผลิตปลายทาง 9 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรจังหวัดปทุมธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง บุรีรัมย์ และห้างสรรพสินค้าแม็คโคร
 
28 เมษายน 2557 , 14:26 น. , อ่าน 1262  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พลอยรตา สวท. เชียงใหม่