สถานการณ์หอมแดงและกระเทียม ของจังหวัดเชียงใหม่

  
     การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของหอมแดงภาวะการค้าเริ่มคล่องตัวราคาหอมแดงทุกประเภทมีการปรับตัวจากสัปดาห์ก่อน ส่วนกระเทียม สัปดาห์นี้ราคาไม่คล่องตัวมีการปรับลด
นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย หอมแดง และกระเทียม ว่า สถานการณ์ผลิตหอมแดงปี 2556/57 มีพื้นที่เพาะปลูก จำนวน 9,440 ไร่ ผลผลิต จำนวน 33,311 ตัน มีเกษตรกรผู้ปลูก จำนวน 1,818 ราย ขณะนี้เกษตรกรร้อยละ 88 เก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้ว ที่เหลือส่วนใหญ่ผลผลิตอยู่ในอำเภอแม่แจ่ม ประมาน 4,000-5,000 ตัน มีทั้งสดและแห้งคละ ด้านสถานการณ์ราคา หอมแดงสดคละ กิโลกรัมละ 5 บาท หอมแดงแห้งคละกิโลกรัมละ 13 บาท หอมแดงมัดจุก-ใหญ่ กิโลกรัมละ 20.50 บาท หอมแดงมัดจุก-กลาง กิโลกรัมละ 17.50 บาท ภาวะการค้าเริ่มคล่องตัว ราคาหอมแดงทุกประเภทมีการปรับตัวจากสัปดาห์ก่อน กิโลกรัมละ 1-2 บาท แต่ยังพบอุปสรรค คือ ผู้ประกอบการไม่สามารถระบายผลผลิตได้เนื่องจากตลาดการค้าของประเทศอินโดนีเซียยังไม่เปิดตัวโควตาใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการหอมแดงที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ในเชิงรุกตลาดในประเทศ จะมีการเชื่อมโยงตลาดระหว่างกลุ่มเกษตรกรแม่แจ่ม กับตลาดหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะมีการนำร่องส่งหอมแดง ประมาณ 15 ตันไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 นี้
การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ด้านสถานการณ์การผลิตกระเทียม ปี 2556/57 มีพื้นที่เพาะปลูก จำนวน 29,527 ไร่ ผลผลิตกว่า 1,100,000 ตัน มีเกษตรกรผู้ปลูก จำนวน 4,263 ราย ราคากระเทียมสดคละ กิโลกรัมละ 14 บาท กระเทียมแห้งคละ กิโลกรัมละ 42.75 บาท ราคาดีกว่าปีที่ผ่านมา ภาวะการค้าสัปดาห์นี้ไม่คล่องตัว พบปัญหาและว่าราคากระเทียมมีการปรับตัวลง เนื่องจากมีการนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าของประเทศไทย
 
29 เมษายน 2557 , 17:02 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พลอยรตา สวท. เชียงใหม่